Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu

Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu

Gizlilik Güvencemiz ve Sorumluluk Sınırımız

Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu ve Ilgili Mevzuat Kapsaminda Bilgilendirme Is bu bilgilendirme 6698 sayili Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu ve ilgili sair mevzuat hakkindadir. Sirketimiz Finans Finansal Kiralama A.S., elde ettigi ya da elde edecegi kisisel verileri 6698 sayili Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu, 6361 sayili kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsaminda isleyecektir. Kisisel veriler, finansal kiralama faaliyetlerinin yürütülmesi amaciyla gerçek ve tüzel kisilerle, hissedarlarimizla, dogrudan/dolayli, yurtiçi/yurtdisi istiraklerimizle; aracilik/acentelik sifati ile faaliyetlerini yürüttügü sirketlerle, diger banka ve finansal kuruluslarla, yurt disinda kurulu finansal kuruluslarla ve resmi/idari makamlar ile Sirketimizin hizmet aldigi ya da hizmet almayi planladigi kisilerle paylasilabilecektir. Kisisel veriler, ilgilisinden yazili, sözlü ya da elektronik yollarla toplanabilecegi gibi; üçüncü kisilerden de benzer yollarla toplanabilir ve islenebilir. Kisisel veriler, Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu ile is bu bilgilendirme ve muvakafat formu ve kanuna ve/veya sözlesmeye istinaden islenmektedir. Verisi islenen kisi 07.10.2016 tarihinden itibaren Sirketimize basvurarak kendisiyle ilgili; a) Kisisel veri islenip islenmedigini ögrenme, b) Kisisel verileri islenmisse buna iliskin bilgi talep etme, c) Kisisel verilerin islenme amacini ve bunlarin amacina uygun kullanilip kullanilmadigini ögrenme, d) Yurt içinde veya yurt disinda kisisel verilerin aktarildigi üçüncü kisileri bilme, e) Kisisel verilerin eksik veya yanlis islenmis olmasi hâlinde bunlarin düzeltilmesini isteme, f) Kanunun 7’nci maddesinde öngörülen sartlar çerçevesinde kisisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) Yapilan islemlerin, kisisel verilerin aktarildigi üçüncü kisilere bildirilmesini isteme, h) Islenen verilerin münhasiran otomatik sistemler vasitasiyla analiz edilmesi suretiyle kisinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çikmasina itiraz etme, i) Kisisel verilerin kanuna aykiri olarak islenmesi sebebiyle zarara ugramasi hâlinde zararin giderilmesini talep etme, haklarina sahiptir.