Sıkça Sorulan Sorular

Kimler leasing yapabilir?
3226 sayılı Leasing kanunu gereği her türlü şahıs firmaları, ortaklıklar , serbest meslek mensupları kiracı olabilirler.Şahıslar leasing yapamazlar.
Bir sözleşme ile birden fazla mal lease edilebilir mi?
Bir sözleşmeye bağlı olarak birden fazla mal alınabilir. Ancak aynı sözleşmenin içinde farklı KDV oranları için ayrı ödeme planları düzenlenir.
Başvuru için hangi evraklar gereklidir?
Leasing kredi çalışmanızın başlayabilmesi için başvuru formunu doldurarak ekinde belirtilen evrakları tarafımıza ulaştırmamız yeterlidir.
Leasing’de vergi, resim ve harç istisnası var mıdır?
Leasingde teminat olarak alınan senet ,ipotek vs. her türlü vergi resim ve harçdan muaftır.
Malın mülkiyeti ne zaman devredilebilir?
İstisnai ekipmanlar dışında finansal kiralama işleminin devir süresi 4 yıldır.
Kira ödemelerinin süresi sözleşme süresinden daha kısa olabilir mi?
Leasing işlemlerinde kiralama süresi minimum 12 ay olmak üzere sözleşme devir süresinden daha kısa olabilir.
Leasing işlemlerinde ne tür teminatlar istenebilir ?
Yatırımcının kabul ettiği teklif üzerinden yapılan kredi incelemesinde, şirketinizin mali verileri inceleme sonucunda istenebilecek teminatlar: Şahsi kefalet, firma kefaleti, şirket senedi, nakit blokajı, teminat mektubu veya ipotek olabilecektir.
Leasing’in avantajları nelerdir ?
Leasing avantajları ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.
Leasing konusu mal ithal edilebiliyor mu?
Leasing konusu mal ithal edilebiliniyor. QNB Finansleasing kiracısı adına tüm ithalat işlemlerini yapar ve malın kiracıya ulaşmasını sağlar.
Lease edilen malın bakım ve onarımı kime aittir?
Malın kullanımı süresince bakım onarımı kiracıya aittir.
Lease edilen malın sigortası zorunlu mudur?
3226 sayılı Finansal Kiralama Kanun’una göre malın sigortalanması zorunludur. Sigorta primleri kiracı tarafından ödenir.
Leasing sözleşmesinin masrafları nelerdir?
Leasing sözleşmelerinde noter, yönetim ve işlem ithalatlı ise ithalat masrafları oluşur.
İnşaat işlemlerinde müteahhit kestiği fatura kdv oranı nedir?
Müteahhit hizmet faturası kestiğinden kdv oranı %18 dir.
İnşaat işlemlerinde stopajın matrahı nedir?
Finansal kirlama sözleşmesinin imzalandığı takvim yılı içinde tamamlanamayan inşaatlar o yıl içinde ödenen hakedişler üzerinden %5 stopaj vergisine tabidir.
Loader