Yatırımcı İlişkileri

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Temmuz 2003 tarihinde yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin I. Bölüm madde 1.1.2'de belirtilen hükümlerine paralel olarak faaliyet göstererek pay sahiplerinin haklarını gözetmek ve yönetim kurulu ve pay sahipleri arasında iletişimi sağlamak üzere kurulmuştur.

  • Şirketimizin ortaklık yapısı, Yönetim Kurulu üyeleri, faaliyet raporu, sermaye yapısı, sermaye benzeri krediler, sendikasyon, seküritizasyon gibi mali bünyeyi etkileyen önemli gelişmeleri, üç aylık kar-zarar tabloları, şube ve önemli personel bilgileri ve Genel Kurul kararları gibi pay sahiplerini yakından ilgilendirecek konularda pay sahiplerini bilgilendirmek üzere Banka'nın İnternet sitesinde bir bölüm kurmak,

  • Pay sahiplerini bilgilendirmek amacıyla yıllık faaliyet raporunda yer almasında yarar görülen bilgilerin faaliyet raporunda yer almasını sağlamak,

  • Kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Banka ile ilgili doğru ve eş zamanlı bilgiye ulaşmasını sağlamak ve mevcut bilgileri güncellemek,
  • Genel Kurul'un sonuçları ile ilgili bilgileri pay sahiplerinin bilgisine sunmak,

  • Mevzuat ve bankanın bilgilendirme politikası dahil, kamuoyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün başlıca görevleri arasındadır.

Yatırımcı ilişkileri ile ilgili sorularınızı yatirimci.iliskileri@qnbfl.com adresi aracılığı ile bize iletebilirsiniz.Loader