Çiftçi Başvuru Formu

Gerekli Belgeler
 • Vergi Dairesinden onaylı son üç yıllık bilanço, gelir/gider tabloları (PDF formatında)
 • Son yıl ve aradönem detay mizan
 • Şirket ortaklarının ve varsa kefillerin resmi kimlik belgeleri
 • Vergi levhası
 • İmza Sirküleri
 • Faaliyet Belgesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi (kuruluş-değişiklik-devir)
 • Çalışan Sayısı Teyidi için SGK hizmet dökümü
 • Banka Limit-Risk Bilgileri Listesi
 • Taahüt firmalarında devam eden-biten iş listesi
 • Firma, ortaklar ve kefiller adına kayıtlı gayrimenkul tapuları ve araç ruhsatları
 • Finans Leasing adına düzenlenmiş proforma fatura
 • ÇKS belgesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Finansbank Çalışması

Kendinize Ait Tarımsal Arazi Varlığı

Kendinize Ait Tarımsal Araç Varlığı

Canlı Hayvan Varlığı

Toplam Gelirler (Aylık)

Leasing Talebine Konu Mal Bilgileri

Banka - Leasing Çalışmaları

Tarım Dışı Gayrimenkul Varlığı

Tarım Dışı Araç Bilgileri

* Kredi talebinizinin değerlendirilebilmesi için firmanız tarafından şirketimize sunulan evraklar, şirketimizin çalışma sistemi gereği kayıtlarımızda kalacaktır.

ReCaptcha kontrolü gerekiyor

Loader