IFC ve FMO’dan Finans Leasing’e 85 Milyon Dolar (04.05.2017)

Bilgi İçin:
Başak Pamir
Phone: +90 212 385 3075
E-mail: bulgen@ifc.org


Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC ve Hollanda Kalkınma Bankası FMO’dan
Finans Leasing’e 85 Milyon Dolar Karşılığı TL Kredi

Finansman paketi KOBİ’ler için Enerji Verimliliği Projelerinde Kullanılacak


İstanbul, Türkiye, 4 Mayıs 2017— Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC ve Hollanda Kalkınma Bankası FMO Türkiye’nin önde gelen leasing şirketlerinden Finans Leasing’e enerji verimliliği için 85 milyon dolar karşılığı Türk Lirası tutarında uzun vadeli finansman sağladı. Kredinin, Finans Leasing aracılığı ile küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) ulaşması ve KOBİ’lerin maliyetlerini düşürecek, çevre dostu enerji verimliliği ve sürdürülebilir enerji projelerinin desteklenmesi hedefleniyor.

IFC Finans Leasing’e kendi kaynaklarından beş yıl vadeli 50 milyon dolar karşılığı TL kredi temin etti. FMO ise 35 milyon dolar karşılığı TL tutarında kredi sağladı. Finansman, Finans Leasing’in sürdürülebilir enerji programını destekleyecek. Bu sayede Finans Leasing müşterisi olan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, enerji verimliliğine uygun ekipman temin edebilecek, üretim tesislerini daha verimli hale getirecek güncellemeleri yapabilecek ve yenilenebilir enerji kullanımını artırabilecek. Bu kredi sayesinde Finans Leasing önümüzdeki 3 yıl içerisinde enerji verimliliği portföyünü yüzde 35 oranında artırmayı hedefliyor.

Finans Leasing Genel Müdürü Metin Karabiber kredi anlaşması ile ilgili olarak şunları söyledi: “Uzun zamandır iş ortağımız olan IFC ve ilk defa enerji tasarrufu alanında çalışacağımız FMO‘nun katkıları ile yatırımlarda verimliliklerini arttırırken enerji tasarrufu sağlayarak maliyetlerini azaltmak isteyen KOBİ’lere uzun vadeli TL cinsinden finansman sağlamayı ve aynı zamanda ülkemizin doğal kaynaklarının korunmasına katkı yapmayı hedeflemekteyiz”
Türkiye’de üretilen enerjinin yaklaşık yüzde 60’ı fosil yakıtlardan elde ediliyor ve Türkiye kullandığı enerjinin yaklaşık yüzde 60’ını ithal ediyor. Yükselen enerji talebinden kaynaklanan bu durumun dengelenmesi için Türkiye’nin enerji üretim kapasitesini artırmasının yanısıra, enerji verimliliğini yükseltecek uygulamaları da hayata geçirmesi büyük önem taşıyor. Türkiye 2007 yılında gerçekleştirdiği geniş tabanlı enerji verimliliği yasal düzenlemesi ile enerji verimliliğini artırma konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

IFC son 4 yılda Türkiye’de enerji verimliliği için 600 milyon dolar kredi sağladı

IFC Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Finansal Kurumlar Grubu Başkanı Manuel Reyes Retana, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye’de enerji verimliliği alanında yatırım yapmak isteyen işletmelerin bir numaralı sıkıntısı uzun vadeli finansmana erişim. Bankaların temin ettiği kredilerin yaklaşık yüzde 27’si KOBİ’lerin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik kullanılıyor. IFC bu alanda Türkiye’de bir süredir leasing şirketleri ile başarılı bir işbirliği içerisinde. Leasing sayesinde KOBİ’ler sürdürülebilir enerji yatırımları
için finansman bulabiliyor ve enerji verimliliğine uygun ekipman ve üretim tesislerine kavuşabiliyor.”
FMO Kıdemli Yatırım Uzmanı Nico Mensink ise: “Finans Leasing’e sağladığımız enerji verimliliği kredisi FMO’nun sürdürülebilir kalkınmayı destekleme stratejisi ile birebir örtüşüyor. Bu gibi çalışmalar Türkiye’de özel sektörün karbon salınımını azaltarak iklim değişikliğine karşı durmak için katkı sağlıyor. Ayrıca uzun vadeli ve TL olarak temin edilen kredi, Türkiye’de daha sağlıklı bir finansal sektöre katkıda bulunuyor.”

Enerji verimliliği Türkiye’de IFC için öncelikli alanlar arasında yer alıyor. Ekonominin yaklaşık yüzde 90’ını KOBİ’lerin oluşturduğu Türkiye’de KOBİ’lerin enerji verimliliğine yatırım yapması, hava kirliliğini azalması, çevre dostu üretim süreçlerinin benimsenmesi, ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için büyük önem taşıyor. IFC bu nedenle Dünya Bankası Grubu ülke stratejisi çerçevesinde 2013 yılından bu yana özel sektöre enerji verimliliği yatırımlarında kullanmak üzere 600 milyon dolardan fazla kredi sağladı. IFC 50 yılı aşkın süredir Türkiye’de özel sektörü destekliyor. Türkiye hali hazırda toplam 5 milyar dolarlık bir portföy ile tüm dünyada IFC’nin en çok yetırım yaptığı ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Finans Leasing Hakkında:
1990 yılında Türkiye’nin beşinci leasing şirketleri olarak kurulan Finans Leasing, Katar’ın en büyük, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nin lider bankalarından biri olan QNB Grup iştirakidir. Kuruluşundan itibaren Türkiye’nin lider leasing sektörü kuruluşları arasında yer alan Finans Leasing sektörde yüksek karlılık, yüksek büyüme oranları ve verimliliği ile önde gelen kurumlar arasında faaliyetlerini sürdürmektedir.

FMO Hakkında:
Hollanda Kalkınma Bankası FMO, 47 yıldır gelişmekte olan ülkelerde özel sektöre yatırım yapmaktadır. FMO’nun misyonu girişimcileri güçlendirerek dah aiyi bir dünya inşa etmektir.FMO en fazla uzun vadeli etki yaratacağı finansal kurumlar, enerji ve tarım sektörlerine yatırım yapar. 85 ülkede toplam 9.8 milyar dolarlık bir yatırım portföyü ile dünyanın en büyük özel sektör odaklı kalkınma kuruluşlarından birisidir. Daha fazla bilgi için: www.fmo.nl

IFC Hakkında:
Dünya Bankası Grubu'nun bir üyesi olan IFC, gelişmekte olan piyasalarda özel sektöre odaklanan en büyük küresel kalkınma kuruluşudur. Dünya genelinde 2.000 işletme ile çalışarak, en çok ihtiyaç duyulan yerlerde fırsat yaratmak üzere altmış yıllık deneyimimizi kullanmaktayız. 2016 mali yılında, gelişmekte olan ülkelerde bulunan uzun vadeli yatırımlarımız, özel sektöre yardımcı olmak, aşırı yoksulluğa son vermek ve ortak refahı artırmak amacıyla sermayemizi, uzmanlığımızı ve nüfuzumuzu arttırarak yaklaşık 19 milyar dolara yükselmiştir. Daha fazla bilgi için, www.ifc.org adresini ziyaret ediniz.

İletişim adreslerimiz
www.facebook.com/IFCwbg
www.twitter.com/IFC_org
www.youtube.com/IFCvideocasts
www.ifc.org/SocialMediaIndex
www.instagram.com\ifc_org
Loader