Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirma politikamızın amacı, ticari sır kapsamı dışındaki bilgilerin pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, kreditörler ve ilgili diğer taraflara tam, zamanında, doğru, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. tarafından oluşturulmuş olan Bilgilendirme politikası çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği’ne (II-15.1) uygun olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya bilgi aktarılmaktadır.

QNB Finansleasing bilgilendirme politikasından sorumlu kişiler Metin KARABİBER (Yönetim Kurulu Başkanı) ve Osman TAŞ (Genel Müdür)'dir.

Bu doğrultuda internet sitemizde oluşturulmuş olan yatırımcılarla ilişkiler bölümünde aşağıdaki unsurlara yer verilmektedir:

 • Ortaklık Yapısı
 • Finansal Raporlar
  • Denetim Raporları
  • Yıllık Raporlar (Faaliyet)
 • Genel Kurul
  • Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantıları davet ve gündem, toplantı tutanakları, katılanlar cetveli, faaliyet raporu ve vekaletname örneği
 • Ana sözleşme QNB Finansleasing
 • Özel Durum Açıklamaları
 • Yıllık Kurumsal Yönetim Uyum Raporları


Loader