Sürdürülebilirlik

.QNB Finans Leasing’de Sürdürülebilirlik, QNB Grubu’nun sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda, müşterilerimiz, hissedarlarımız, çalışanlarımız ve toplumun yararı için finansal, çevresel, sosyal ve etik açıdan uzun vadeli değer sağlamak olarak tanımlanmaktadır. Sürdürülebilirlik anlayışımız üç yapı taşı üzerine konumlandırılmıştır: Sürdürülebilir finans, sürdürülebilir operasyonlar ve kurumsal sosyal sorumluluk. Üç yapıtaşı da, QNB Finans Leasing’in, riskleri azaltma, yeni iş fırsatları yaratma ve markasını güçlendirme yoluyla sürdürülebilir


Finansal performans sağlama konusundaki amacını desteklemektedir. Her üç yapıtaşının altında ise, sürdürülebilirlik anlamında Şirketimiz için en fazla önem arz eden konular ve performansımızı geliştireceğini öngördüğümüz bir takım aksiyon planları belirlenmiştir.

Loader