Sürdürülebilirlik Yapılanması ve Sürdürülebilirlik Yönetimi

Sürdürülebilirlik Yapılanması ve Sürdürülebilirlik Yönetimi

Sürdürülebilirliğin karar alma süreçlerimizdeki en önemli unsurlardan biri olmasını sağlamak amacıyla, aşağıda detayları verilen QNB Finans Leasing sürdürülebilirlik yönetim çerçevesi ve yapılanması oluşturulmuştur. Bu çerçeve ilgili politika ve prosedürlerle de desteklenmektedir.  Şirketimizin önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirmeyi planladığı küresel ve yerel inisiyatif üyelikleri de söz konusu çerçevenin ana bileşenlerinden biri olacaktır.

Bu kapsamda, QNB Finans  Leasing  Sürdürülebilirlik Komitesi, Şirketimizin tüm sürdürülebilirlik girişimleri için yeterli, etkin ve stratejik gözetim sağlamak amacıyla kurulmuştur. Sürdürülebilirlik Komitesi, Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi’nin sürdürülebilirlikle ilgili konularda bilgilendirilmesi de dâhil olmak üzere, Şirketin sürdürülebilirlik stratejisi ve performansının genel yönetiminden sorumludur.

Sürdürülebilirlik Çalışma Grupları, sürdürülebilirlikle ilgili projeleri ve aksiyon planlarını yürüten ekiplerdir.

 

 

Loader