Paydaş Katılımı

QNB Finans Leasing’de, faaliyetlerimiz üzerinde etkisi olan, faaliyetlerimizden etkilenen ve Şirketimizden beklentileri olan kişi ve kurumlar paydaş olarak nitelendirilmektedir. Hâlihazırda, Şirketimizde tüm paydaşlarımız ile açık, dürüst ve şeffaf iletişim kurulabilmesi amacıyla pek çok farklı yöntem ve iletişim kanalı kullanılmakta, bu sayede elde edilen görüş ve geribildirimler değerlendirilerek güçlü yönlerimiz ve neleri daha iyi yapabileceğimiz belirlenmektedir.

Kilit paydaş grupları ve ana iletişim kanallarının listesine aşağıda yer verilmiştir.

Müşteriler

Kurumsal internet sitemiz, kurumsal sosyal medya hesapları, şubeler

Çalışanlar

Çalışan Memnuniyeti Anketi, Öneri Sistemi, LEAP Çalışan Destek Programı (Employee Assistance Program), İhbar Hattı, Finarmoni Eğitim Portalı, duyurular, eğitimler, seminerler, konferanslar, toplantılar, FinClub Yaşam Atölyesi etkinlikleri, İç Müşteri Memnuniyeti Anketi, Şube ziyaretleri, üst yönetim tarafından e-mail aracılığıyla Banka geneline yapılan bilgilendirmeler

Pay Sahipleri ve Yatırımcılar

Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin çalışmaları, yıllık faaliyet raporları, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimleri

Kamu Kurumları

Denetimler, raporlar, resmi yazışmalar, toplantılar, konferanslar

Sivil Toplum Kuruluşları

Sosyal sorumluluk projeleri, sponsorluklar, “Gönüllü Finansçılar” programı

Uluslararası Finans Kuruluşları

Toplantılar, sunumlar, konferanslar

Medya

Kurumsal internet sitemiz, basın bültenleri, ilanlar, reklam filmleri, kurumsal sosyal medya hesaplarımız, röportajlar

Tedarikçiler

Toplantılar, denetimler, yüz yüze görüşmeler, satın alma süreçleri (ihaleler, vb.), kurumsal internet sitemiz

Loader