Sürdürülebilirlik Çerçevesi ve Öncelikli Konular

Sürdürülebilirlik Çerçevesi ve Öncelikli Konular

QNB Finans Leasing’de Sürdürülebilirlik, QNB Grubu’nun sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda, müşterilerimiz, hissedarlarımız, çalışanlarımız ve toplumun yararı için finansal, çevresel, sosyal ve etik açıdan uzun vadeli değer sağlamak olarak tanımlanmaktadır.

Sürdürülebilirlik anlayışımız üç yapı taşı üzerine konumlandırılmıştır: Sürdürülebilir Finans, Sürdürülebilir Operasyonlar ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Tüm üç yapıtaşı da, QNB Finans Leasing’in,  riskleri azaltma, yeni iş fırsatları yaratma ve markasını güçlendirme yoluyla Sürdürülebilir Finansal Performans sağlama konusundaki amacını desteklemekte olup, bu yapıtaşlarının altında sürdürülebilirlik anlamında Şirketimiz için en önem arz eden dokuz konu (öncelikli konular) ve performansımızı geliştireceğini öngördüğümüz bir takım aksiyon planları belirlenmiştir.

 

Sürdürülebilir Finans

Sürdürülebilir Finans, değer yaratmak amacıyla, ESG (Çevresel, Sosyal, Yönetişimsel)  kriterlerinin QNB Finans Leasing finansman faaliyetlerine entegrasyonu anlamına gelmekte olup, temel amacımız,  müşterilerimizin çevresel ve sosyal risklerini yönetmelerine destek olmak, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan işletmelere finansman sağlamak, KOBİ'ler ve finansal hizmetlere erişimi kısıtlı olan kişi ve kurumların finansmana erişimi kolaylaştırmak ve müşterilerimize sorumlu hizmet sunmaktır. “Sürdürülebilir Finans”, QNB Finans Leasing’in ulusal ve küresel sürdürülebilir kalkınma girişimlerini desteklemesinin en önemli yolu olmasının yanı sıra, itibar riskini azaltmamızı ve daha çevreci, daha kapsayıcı bir ekonomiye geçişten kaynaklanan iş fırsatlarını en üst düzeye çıkarmamızı sağlayacaktır.

QNB Finans Leasing’in Sürdürülebilir Finans başlığı altında ele aldığı öncelikli konuları şunlardır:

 • KOBİ’lerin ve Girişimciliğin Desteklenmesi
 • Dijital Dönüşüm ve İnovasyon
 • Sorumlu Müşteri İletişimi ve Pazarlama Faaliyetleri
 • Sürdürülebilir Yatırım, Kredilendirme, Ürün ve Hizmetler
 • Finansal Kapsayıcılık

 

 

Sürdürülebilir Operasyonlar

Sürdürülebilir Operasyonlar, Şirketimizin etik değerlere bağlı ve verimli çalışabilmesini teminen ESG kriterlerinin ticari faaliyetlerimizle ve tedarik zincirimizle bütünleşmesi anlamına gelmektedir. Amacımız, kurumsal yönetim ve risk yönetimi uygulamalarımızı daha da güçlendirmek, iş gücümüz içerisindeki eşitliği desteklemek ve faaliyetlerimizden kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltmaktır. Bu yaklaşım, QNB Finans Leasing’in “tercih edilen işveren” olmasına yardımcı olurken, artan ESG bağlantılı taleplerin de karşılanmasını sağlayacaktır.

QNB Finans Leasing’in Sürdürülebilir Operasyonlar başlığı altında ele aldığı öncelikli konuları şunlardır:

 • Yetenek Yönetimi ve Gelişimi, Yeteneklerin Elde Tutulması
 • Operasyonların Çevresel Etkileri
 • Sorumlu Satın Alma ve Tedarik Zinciri

 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, QNB Finans Leasing’in faaliyet gösterdiği alanlardaki Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) faaliyetlerini ifade etmektedir. Şirket olarak hedefimiz, KSS faaliyetlerimizle daha geniş kitlelere ulaşıp, topluma olumlu katkı sağlamaktır.

QNB Finans Leasing’in Kurumsal Sosyal Sorumluluk başlığı altında ele aldığı öncelikli konu şudur:

 • Sosyal ve Toplumsal Yatırımlar

 

Öncelikli Konular

 1. KOBİ’lerin ve Girişimciliğin Desteklenmesi
 2. Sürdürülebilir Yatırım ve Kredilendirme, Ürün ve Hizmetler 
 3. Dijital Dönüşüm ve İnovasyon
 4. Yetenek Yönetimi ve Gelişimi, Yeteneklerin Elde Tutulması
 5. Sorumlu Müşteri İletişimi ve Pazarlama Faaliyetleri
 6. Finansal Kapsayıcılık
 7. Sosyal ve Toplumsal Yatırımlar
 8. Operasyonların Çevresel Etkileri
 9. Sorumlu Satın Alma ve Tedarik Zinciri

Dokuz öncelikli konumuza ek olarak, Kurumsal Yönetim, Yasal Uyum ve Risk Yönetimi, Sürdürülebilir Finansal Performans, Müşteri Deneyimi ve Memnuniyeti, Müşteri Bilgilerinin Gizliliği ve Veri Güvenliği ile Çeşitlilik ve Kapsayıcılık olarak belirlediğimiz beş konu da “Temel Yapıtaşları”  olarak adlandırdığımız, sürdürülebilirlik anlamında her koşulda mutlaka erişilmesi gereken, bir başka ifadeyle, önceliklendirilmesi mümkün olmayan, her biri aynı derecede önemli “Temel” unsurlardır.

 

Temel Yapıtaşları (sıralama bulunmamaktadır)

 • Kurumsal Yönetim, Yasal Uyum ve Risk Yönetimi
 • Sürdürülebilir Finansal Performans
 • Müşteri Deneyimi ve Memnuniyeti
 • Müşteri Bilgilerinin Gizliliği ve Veri Güvenliği
 • Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

 

 

Loader